جاجیم گلیمی است که در بافت آن از نخ های اضافی استفاده می شود و از نخ به عنوان یک قالی استفاده می شود. از پود برای ایجاد طرح ها و نقش ها کمک می گیرند

نمایش دادن همه 2 نتیجه